Leerlingenzorg

Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen nauwkeurig, om zo veel als mogelijk aan te sluiten bij het niveau en de ondersteuningsvraag van onze leerlingen. 

Onderwijsondersteuning
De meeste zorg wordt geleverd door de leerkracht in de groep. Hierbij krijgt de leerkracht direct ondersteuning van een of meerdere onderwijsassistenten.
Naast deze zorg, bestaat ons (zorg-)team uit een intern begeleider en een orthopedagoog. Verder werken wij met  vaste sociale vaardigheidstrainers (o.a. Rots en Watertrainer) en een remedial teacher.                     
Ter consultatie en advies hebben we ook nog een schoolmaatschappelijk werker ter beschikking.      

Leerlingenbesprekingen
Drie keer per jaar vindt er een leerlingbespreking plaats. Hierin worden alle leerlingen individueel besproken door leerkracht, intern begeleider en orthopedagoog. Ook is er aandacht voor het groepsproces. Tijdens deze besprekingen wordt bekeken wat een kind nodig heeft en hoe wij daar zo goed als mogelijk antwoord op kunnen geven.
Nader onderzoek door de orthopedagoog of een externe specialist behoort ook tot de mogelijkheden. 

Commissie van Begeleiding
Nieuwe leerlingen en leerlingen waarvoor extra hulp niet toereikend is worden besproken in de commissie van begeleiding (CvB).
Deze commissie bestaat uit de orthopedagoog, intern begeleider, schoolarts, schoolmaatschappelijk werker en de directie.