Rots en Water 
Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en effectief anti-pestprogramma. De training van weerbaarheid gaat samen met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid (dit wordt benoemd als rots) en solidariteit (dit wordt benoemd als water) worden getraind waarbij letterlijk en figuurlijk in balans zijn het uitgangspunt is.

Rots en Water maakt gebruik van een psychofysieke didactiek, wat inhoudt dat startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Dus eerst ervaren en dan nabespreken.

Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn de preventie van (seksueel) geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema's. Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en op school.

Kinderen leren:
  • te vertrouwen op hun lichaam en kwaliteiten ('stevig in je schoenen staan');
  • te vertrouwen op hun emotie en intuïtie (grenzen voelen en aangeven);
  • te kiezen vanuit kracht (zelfvertrouwen en weerbaarheid);
  • open te staan voor verandering (zelfreflectie);
  • vast te houden aan hun dromen, normen en overtuigingen.
Ze leren nadenken over:
  • het vertrouwen in zichzelf en anderen;
  • hun rol in contact met anderen;
  • het effect van hun eigen gedrag;
  • hun houding en lichaamstaal;
  • andere manieren van reageren.
De psychofysieke training Rots en Water kan in groepsverband worden ingezet voor de verbetering van de sociaal emotionele vorming en de sfeer in de groep. Kinderen kunnen ook in aanmerking komen voor een individuele training of met een klein groepje. Deze training bestaat dan uit fysieke oefeningen die gecombineerd worden met gesprekken.