Onze visie
We vinden het belangrijk dat kinderen een goede tijd hebben op school en lekker in hun vel zitten. Daarnaast streven we ernaar aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen, zodat ze zich optimaal ontwikkelen. Ofwel, dat we eruit halen wat er in zit.
De basis van leren is dat kinderen een gevoel van veiligheid ervaren. Daarom moet er een warm positief pedagogisch klimaat zijn met veel ruimte voor succeservaringen.
 
De kinderen op onze school
De kinderen van onze school verschillen onderling sterk. Ieder kind heeft specifieke mogelijkheden maar ook beperkingen.
In algemene zin kenmerkt de doelgroep zich door een hulpvraag, die de mogelijkheden van de basisscholen te boven gaat, maar waarbij plaatsing op een vorm van speciaal onderwijs  niet noodzakelijk is. Naast leerproblemen komen er steeds vaker leerlingen met specifieke hulpvragen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taak/werkhouding.
Er zullen kinderen blijven waarbij wij geen passend aanbod kunnen bieden. In dat geval zal speciaal onderwijs wellicht een uitkomst kunnen bieden.
Kinderen kunnen onze school bezoeken nadat ze een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van Ondersteuningseenheid Boxtel hebben gekregen.
 
Werkwijze
Op onze school streven we naar kleine groepen. Tijdens het werken sluiten we zoveel als mogelijk aan bij het niveau van ieder kind. 
We werken planmatig op grond van de onderwijsbehoeften. We werken vanuit en met een Ontwikkelingsperspectief (OPP); een plan waarin de verwachte resultaten die het kind kan behalen staan beschreven.