Ouderraad (OR)

De ouderraad is een schakel tussen ouders en school waarbij het kind centraal staat. De ouderraad verleent medewerking bij en organiseert activiteiten zoals; sinterklaas, kerstmis, schoolreis, excursies, sportdag en andere festiviteiten waarbij de medewerking van ouders gevraagd wordt en noodzakelijk is.
De ouderraad wordt gevormd door ouders van de Maremak en ouders van de Vorsenpoel.
De voorzitter is Danielle Hosewol.


De klassenouders van de Maremak zijn:
                                                              
Jong kind groep                                                    Debbie Bertens
                                                                                       
Middenbouw                                                         Janneke Dekkers
                                                                                    
Bovenbouw Geel                                                 Debby van der Sloot
                                                                                                                          
Bovenbouw Paars /schoolverlaters            Suzanne van de Ven

Medezeggenschapraad (MR)

Aan onze school is een medezeggenschapraad verbonden waarin ouders en personeelsleden zitting hebben. De MR behartigt de belangen van team, ouders en leerlingen bij bestuur en directie. De schoolleiding heeft voor een aantal beleidszaken instemming en/of advies van de MR nodig. De MR die uit twee ouders en twee personeelsleden bestaat, heeft een regelement waarin de bevoegdheden zijn vastgesteld.

De MR bestaat uit:

                    Namens de ouders                                                       Namens het personeel  


                                                                
    Rob Musters                   Ilse van Gaal               Jettie van de Meerendonk              Shalima van Uitert 

U kunt de MR ook mailen, mail naar mr@maremak.nl


Gemeenschappelijke Medezeggensschaps Raad (GMR)

Sinds 1996 functioneert binnen ons schoolbestuur, St. Christoffel, een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad, de GMR. Iedere school is met een ouder en een personeelslid in de GMR vertegenwoordigd.
De GMR behandelt onderwerpen die voor alle 8 scholen van het bestuur belangrijk zijn. De GMR heeft net zoals de MR een regelement waarin de bevoegdheden zijn vastgesteld.

Namens onze school zullen, vanuit de ouders Peter Heijne en vanuit het personeel Marloes van Loon, de belangen behartigen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben richting de GMR mag u deze via mail richten aan m.vanloon@maremak.nl